Organisering av leksehjelp i de kommunale grunnskolene i Overhalla

Hunn skole
Leksehjelpen tilbys til elevene på 1. - 5. trinn, innenfor tidene til ordinær skoleskyss.

Overhalla barne- og ungdomsskole
All leksehjelp på OBUS er organisert for elevene på 5. - 7 .trinn, innenfor tidene til ordinær skoleskyss.