Lokalsamfunn med MOT er en helhetsmodell som synliggjør at MOT er mye mer enn et program. For å støtte ungdom best mulig i en viktig identitetsperiode har MOT utviklet en egen filosofi som kan hjelpe ungdom til å bli mer modig og se seg selv i en større sammenheng.
Som Lokalsamfunn med MOT er målet å bidra til at våre ungdommer tar bevisste valg og tror på egne krefter, samt å skape et varmt og trygt miljø der ungdom gjør hverandre verdifulle, og forskjeller aksepteres. MOTs Visjon er et varmere og tryggere oppvekstmiljø.

Kontaktpersoner i Overhalla:

MOT-koordinator i Overhalla kommune Lene Jensen Viken, og 
MOT-leder i Overhalla kommune Siri Hongseth (enhetsleder for kultur og samfunn).

Overhalla kommune har vi i dag 4 dyktige og engasjerte MOT-informatører ved OBUS. Det er Eskil Skarland, Jørn Frode Lund, Line Ekker og Lene J. Viken som gjennom MOTs skolebesøk og holdningsarbeid bidrar til å gi ungdom verktøy til å gi positiv energi til seg selv og sine omgivelser. 


Les mer om MOT på deres nettsted
MOT til å glede-dagen 2014
Ta ungdom på alvor i det nye året (Lene J. Viken - 2014)
Se videoer fra foredrag v/Eskil Skarland om MOT-arbeid i Overhalla - oktober 2012
Les mer om rusforebyggende arbeid i Overhalla kommune