Overhalla kommune har behov for avlastningsheimer til barn og ungdom. Dersom du/dere har tid og overskudd til å bidra for et barn eller en ungdom, er du/dere en velkommen ressurs for oss. 

Jobben består i å ta barn/ungdom fra familier som av ulike grunner har behov for avlastning, inn i heimen sin, f.eks en helg i måneden. Målet er positive opplevelser for barna som trenger dette, i trygge omgivelser. 

Omfanget er varierende fra familie til familie, og avtales nærmere mellom partene. 

Søknad bør inneholde info om deg/dere, deres interesser, og hva dere kan bidra med for barn/ungdom.  

For mer informasjon eller søknad:

Enhetsleder Bo og miljøtjenesten, Geir Rasmussen   geir.dahl.rasmussen@overhalla.lommune.no tlf: 916 40 021 eller 

Enhetsleder helse og familie, Anne Finseth  anne.finseth@overhalla.kommune.no tlf:915 94 953 

For oppdraget gjelder oppdragsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Politiattest må fremvises før oppstart, og det vil gjennomføres en godkjenningsprosess.