Barneverntjenesten følger i tillegg opp barnet og fosterhjemmet med besøk og andre tiltak.

Det å bo i fosterhjem innebærer at barnet har flyttet fra sine foreldre og inn i annet privat hjem. I et privat hjem er det begrensede muligheter for åpenhet og innsyn i hvordan barn har det. Noen barn kan av og til oppleve at det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene om hvordan de har det.


Tilsynspersonen må ha personlige egenskaper og:

  • evne å snakke med barn og ta det barnet sier på alvor,
  • kunne kontrollere at barnet får god omsorg i fosterhjemmet,
  • kunne sikre at barneverntjenesten blir informert om rettsikkerheten til barnet blir eller ikke blir ivaretatt. 

 

Dersom du ønsker mer informasjon om tilsynspersonordningen - ta kontakt med:
 

Toril Bergin
toril.bergin@midtre-namdal.no 
Tlf 476 54 705

Ann-Karin Lagesen 
ann-karin.lagesen@midtre-namdal.no
Tlf 950 36 160


Mer om barneverntjenesten