Etter 20 år som sjåfører med ansvar som skoleskyss, tar AtB over skoleskyssen i Trøndelag. Trønderbilene har fått oppdraget, og vi vet ikke hvem som skal kjøre skoleskyss til høsten ennå.

Fagsjef for oppvekst, Dagfinn Johansen, takket de to for deres innsats - og mener bussjåførene har en viktig rolle i barnas skoledag. De er voksenpersoner som markerer starten og slutten på skoledagen, og er en trygghet for elevene i hente/bringe-situasjonen. 

Aune og Kværnø har trivdes veldig godt med skolebarn som passasjerer!


Tusen takk for innsatsen! :) 


Mange deltok på markeringen. Fra venstre: Carina Bergin Gustavsen (rektor Hun skole), Roger Hasselvold (økonomisjef), Bjørg Inger Rian (sekretær OBUS), Ivar Aune, Terje Kværnø, Per Olav Tyldum (ordfører), Dagfinn Johansen (fagsjef oppvekst), Ove Lidbom (IT-sjef) og Siri Hongseth (leder for kultur og samfunn).

Bussavslutning møterom.jpg