DU er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og et tiltak for å forebygge utvikling av depresjon hos unge med sub-kliniske depresjonsskårer. Internasjonalt er det gjort omfattende forskning på kognitivt baserte kurs som metode for å behandle og forebygge depresjon av mild og moderat grad, med gode resultat. Det er gjennomført en norsk studie om DU har samme effekt, og den norske studien bekrefter dette (resultat er i ferd med å bli publisert). Kurset vil ledes av sertifisert kursleder (psykiatrisk sykepleier).

Man kan henvises fra lege eller ta direkte kontakt med kursleder.


​Mer om Overhalla Friskliv