Barnehageopptaket for barnehageåret 2020/2021 er i gang med søknadsfrist som utløpte 1. mars. Det viser seg nå at antallet barn i Moamarka barnehage fra høsten blir svært lavt. Etter en samlet vurdering blir det et for lavt antall barn til at det er grunnlag for å ha ordinær drift i barnehagen barnehageåret 2020/2021.

Formannskapet har behandlet sak om dette mandag 16.03.20 og vedtatt midlertidig stenging av Moamarka barnehage for kommende barnehageår.

Barna vil få plass i en annen barnehage og ansatte vil bli omplassert. Foresatte og ansatte er orienterte om dette.

En midlertidig stenging av Moamarka barnehage i kommende barnehageår innebærer at det også våren 2021 vil bli utlyst tilbud i Moamarka barnehage i forbindelse med hovedopptaket, for å få et best mulig grunnlag for videre beslutninger.