Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Miljørettet helsevern - informasjonsplikt

  • Leder av virksomheten plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver i tråd med "Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole"
  • Leder av virksomheten skal, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Sist oppdatert 26. april 2021