Ordfører Jostein Hildrum mottar ISO-sertifikatet
ISO 14001
 er en internasjonal standard for bedrifter som vil bygge opp et miljøstyringssystem i sin organisasjon. Først kartlegges bedriftens miljøpåvirkning, for så å fastslå hvilke miljøpåvirkninger som er vesentlige og hvilke forbedringstiltak som er aktuelle. I tråd med denne analysen utformes en miljøpolitikk og et miljøforbedringsprogram med miljømål og tidsfrister. For å oppnå miljømålene må det innføres et styringssystem, bl.a. prosedyrer, rapporteringsrutiner og ansvar. Det kreves at virksomheten arbeider kontinuerlig med å redusere sin miljøpåvirkning.

 

1. Overhalla kommune er miljøsertifisert etter ISO 14001 siden november 2007.

Se kommunens miljøstyringssystem etter ISO 14001.

ISO 14001 i Overhalla: Oversiktsdokument

Handlingsprogram for miljøarbeidet2 (DOC) (PDF). Resultatenheter i kommunen som nå er miljøfyrtårn-sertifisert: 

 1. Skage barnehage
 2. Overhalla sykeheim
 3. Helse og familie
 4. Ranemsletta barnehage
 5. Administrasjonsbygget
 6. Hjemmetjenesten
 7. Enhet for kultur
 8. Overhalla barne- og ungdomsskole
 9. Øysletta skole
 10. Moamarka barnehage
 11. Teknisk
 12. Hunn Skole
 
Etter klima- og energiplan skal alle enheter sertifiseres som miljøfyrtårn i løpet av første halvår 2010.