Fra høsten 2013 ble barnehagen på Øysletta og barnehagen i Barlia slått sammen til én felles enhet. Moamarka barnehage samarbeider på tvers av avdelingene, og har felles enhetsleder. 

Besøk vår Facebook-side

Vi har jobbet oss frem til felles årsplan og felles visjon; "Tid er magisk".

Adressen vår er 7863 Overhalla.


Aktuelt

Vedtekter
Betalingssatser


Mer om

Oppvekst og familie