Les og last ned saklista til møte her.

Sakliste

 

Utvalgssaksnr.


Tittel

UOFF
(Lukket)

PS 19/20

Hjemmebesøk 75+ - Orientering v/Synnøve Himo Vold

 

PS 20/20

Godkjenning av møteprotokoll 2.9.20

 

PS 21/20

Referater til møte 21.10.20

 

PS 22/20

Oppsummering Eldres dag 14. oktober

 

PS 23/20

Besøksvenn - Status

 

PS 24/20

Eventuelt - 21.10.20

 

Les saklister og referater fra tidligere møter her.