SAKLISTE:

1. Godkjenning av referat fra møte 13.6.18
2. Eldres dag 15. oktober
3. Eventuelt, bl.a. saker til behandling i kommunestyret 18. september

Referat fra møtene til Eldrerådet kan du lese her.

Møtene i Eldrerådet er også åpen for publikum.