Utvalg:

Januar

Februar

Mars

April

Mai Juni

Formannskap

 

2.*

8.

6.*

10. 1.*

Kommunestyret

 

15.

15.

20*

24. 15.*
Næringsutvalget 11. 15. 15. 20* 24. 15*

Møtene i formannskapet og kommunestyret starter kl. 12.00.
*) Onsdag

Møtene i Næringsutvalget har foreløpig ikke avklart tidspunkt.