Utvalg:

September

Oktober

November

Desember

Formannskap

16.*)

6.**)

9./30.

 

Kommunestyret

23.*)

19.

16.

14.

Møtene starter kl. 12.00.

*) Torsdag
**) Onsdag