Utvalg:

September

Oktober

November

Desember

F.skapet

8.

20.

10.

8.

K.styret

22.

27.

24.

22.

Eldrerådet 9. 21. 18. 16.

Møtene i Formannskapet og Kommunestyret starter kl. 12.00.

Møtene i Eldrerådet starter kl. 10.00.