Ved å ta disse postene får vi

  • Mosjon og frisk luft  – bedre helse
  • Kulturopplevelser – blant annet informasjon om gravhauger
  • Bli kjent på steder vi ikke har vært – de færreste overhallinger har nok sett det flotte gravfeltet på Lilleberre, med den unike naturen der oppe
  • Se mangfoldet vi har i kommunen – natur, turområder, stier og historie 
  • Kjennskap til rasteplasser/gapahuker som kan benyttes av alle. Noen er like ved bebyggelsen (akebakken på Øysletta), andre litt lenger unna (Heglemsfjellet/Røde Kors-hytta/Koltjønnhytta)
  • Være sosiale ute i naturen, om vi tar med oss én eller flere turkamerater

 

Vis hensyn

  • Vi har fått lov av grunneierne til å sette ut poster på deres areal. Husk å vise hensyn – vi går ikke over jorder (med unntak av jordet før Jutulsteinen – der vi har grunneiers tillatelse).
  • Hunder skal gå i band – noen steder går vi gjennom gårdstun eller like ved hus.


Flere steder er det fine rastemuligheter, med gapahuk, bålplass eller lavvo. Det gjelder postene 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16 og 20.

Løypa er laget av Ranemsletta barnehage, med støtte fra Overhalla kommune og Namdal Turlag. 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger vedrørende løypene eller turopplegget?
Ta kontakt med Irene Vannebo på telefon 416 13 933.

Veibeskrivelse og litt om hver post
Kart
Turkort (skriv gjerne ut)
Diplom

God tur!

Hilsen oss i Ranemsletta barnehage

 

Her er noen turbilder fra 1. - 4. klasse på Hunn skole:

Turløyper barn - bilde 6.jpg

Turløyper barn - bilde 5.jpg

Turløyper barn - bilde 7.jpg

Turløyper barn - bilde 4.jpg

Mer om turer i Overhalla for voksne og familier med små og store barn.