Følgende velges som medlem og varamedlem til beredskapsstyret i Namdal IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) for perioden 2016-2020:

Teknisk sjef Roger Johansen velges som medlem, Rådmann Trond Stenvik velges som varamedlem.