Følgende er valgt som representant og vararepresentanter for perioden 2011-2013:

Representant:    Per Olav Tyldum

Vararepresenter:

1. Ragnar Prestvik
2. Maia Skaret Engblom