Kontakte NAV

Du kan bestille timeavtale gjennom aktivitetsplanen din på nav.no eller ringe kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 mandag - fredag 09.00 - 15.00.  

I forbindelse med midlertidig utflytting av kommunehuset i Overhalla, er NAV Overhalla lokalisert i Namsos.

Publikumsmottaket i Namsos er betjent mandag, onsdag og fredag kl. 11.00-13.00.

Dersom du har behov for å treffe oss i Overhalla, kan dette avtales med veileder når du ringer.

Økonomisk sosialhjelp

For å komme i kontakt angående sosialhjelp og akutt økonomisk bistand, ring 902 84 969.  

Du kan søke sosialhjelp digitalt på nav.no eller finne søknadsskjema på papir i ventesonen.

Kommunale tjenester i NAV

NAV Overhalla på vegne av Overhalla kommune ansvar for følgende kommunale tjenester:

  • Økonomisk sosialhjelp 
  • Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning
  • Bostøtte
  • Råd og veiledning
  • Tiltak/oppfølging