1. Første møte med aktuell instans

Stafettholder og foresatte/barn presenterer problemstillingen for anvist tjeneste. Avgjør hvem som skal være stafettholder i det videre arbeidet.

Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til stafettloggen. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat. Avklar hvem som kaller inn til nytt nettverksmøte.

Bruk gjerne møtemalen her: gode møter i Overhalla kommune

2. Planlegg tiltak

Aktuell instans legger fram en plan med utredning/undersøkelse/tiltak i samarbeid med foresatte/barn og andre aktuelle instanser.

Avtal tid og inviter til et nytt møte.

3. Sett i verk koordinerte tiltak

Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak settes i verk og gjennomføres på aktuelle arenaer. Bruk stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene.

4. Evalueringsmøte - drøftingsdel

Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.

Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening om saker som omhandler det, og at barnets mening skal vektlegges.

5. Evalueringsmøte - avgjør videre koordinert innsats

Gjennomfør evalueringsmøte i nettverket.

Det finnes to ulike utfall:

  1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunnlag for undring. Avslutt loggen.
  2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Sett i verk tiltak på nivå AB eller C (beskrevet på denne siden).

NB! Barnet har rett til å si sin mening om saker som omhandler det, og at barnets mening skal vektlegges.