Om tilskuddet

NMSK-tilskuddet er, sammen med skogfondsordningen, de viktigste virkemidlene kommunene har for å stimulere til økt verdiskaping i primærskogbruket. Investeringstiltak omfattes også av skogfond med skattefordel. 

Tilskuddsforvaltningen av NMSK er hjemlet i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.