Et utgangspunkt for å få tilskudd fra midlene er at bedriftene har hatt et vesentlig omsetningstap i 2020 sammenlignet med 2019 som følge av koronapandemien, og at bedriftene har hatt liten uttelling på statens tidligere kompensasjonsordninger.

Prioriterte bedrifter er særlig virksomheter innenfor:

  • reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
  • andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det er kun bedrifter med aktiv virksomhet som kan søke. 

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no.

  1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
  2. Søk opp støtteordning – søk på Overhalla – velg aktuell støtteordning
  3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Informasjon om økonomi:

  • Tapte inntekter knyttet til nedstenging i forbindelse med offentlige smittevernkrav
  • Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak
  • Andre kostnader

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon lastes opp som vedlegg. Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt. Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

Søknadsfrist: 15. april 2021.

Det tas sikte på at tildelingen av midler gjøres i formannskapsmøtet 11. mai.