Overhalla kommunestyre har i sak 32/16 vedtatt å kunngjøre forslag til nye vegnavn i hht §6 i lov om stadnamn.

Nytt navn på to sideparseller av Sørsivegen: Grandevegen og Fossvegen.

Høringsfrist 1. juni 2016

Eventuelle uttalelser sendes: postmottak@overhalla.kommune.no