Hvem kan bli forliksrådsmedlem?

Forliksrådet er den laveste domstolen for sivile saker i Norge. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol.

Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
Medlemmer av forliksrådet er dommere, dermed gjelder domstollovens § 53 også for dem.

I tillegg stiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges. De som er utelukket til valg som lekdommere (domstolloven § 71 til § 74) kan heller ikke velges som medlemmer til forliksrådet.

Forøvrig er det ingen formelle begrensninger for hvem som kan velges. Jurister utover begrensningen i § 71 kan derfor velges. Det samme gjelder ansatte ved kommuneadministrasjonen som ikke deltar direkte i forberedelsen og gjennomføring av valg. Det vil være en fordel med digital kompetanse. Medlemmer skal logge seg på en portal for å lese saker samt signere rettsbøker.

Nye forliksrådsmedlemmer vil få tilbud om et digitalt grunnkrus før tiltredelse de tiltrer. I tillegg vil det bli en fysisk samling i løpet av 1. halvår 2025.

Dette skjer i Forliksrådet

Møtefullmektiger til forliksrådet:

Dette er et viktig verv som passer for en samfunnsinteressert person som ønsker å bidra til å skape enighet.

Informasjon om møtefullmektigen

Vil du bli forliksrådsmedlem eller møtefullmektig? Du som er valgt for inneværende periode varsler på samme e-post innen samme frist om dere ikke ønsker gjenvalg.

Send e-post til postmottak@overhalla.kommune.no  innen 9.8.2024