Om eldrerådet i Overhalla

Portalene AS har samlet informasjon som de mener er nyttig for seniorer under  «paraplyen» Seniorportalene.no. Portalene er gratis og krever ikke medlemskap. (Last ned brosjyre her). Følgende underportaler gir svar på viktige spørsmål:

Seniorportalen.jpg
FrittBrukervalgPortalen.no - Hvem kan hjelpe meg i hjemmet?
ErnæringsPortalen.no – Hva er riktig mat for meg? 
BPA-portalen er nettstedet for personer som har en nedsatt funksjonsevne og som trenger brukerstyrt personlig assistanse i eller utenfor hjemmet. Dette er det eneste stedet hvor en kan få en samlet oversikt over leverandører av BPA tjenester i hele landet. (Last ned brosjyre her).
 
Vern for eldre hjelper alle over 62 år som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og innringer kan være anonym.

Også pårør
ende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan benytte dette nummeret.

Vern for eldre jobber også med å forebygge overgrep gjennom råd og veiledning til den eldre, pårørende og hjelpeapparatet. 

www.vernforeldre.no

 

Aktuelle lenker i Overhalla:

Helse og omsorg
Lag og organisasjoner