Vi kontakter direkte innbyggere som er i prioriterte grupper fra 4. januar. I første omgang vil vi ringe opp deg som er 85 år og eldre. Deretter tar vi fortløpende kontakt med deg som er i de neste prioriterte gruppene (se lenger ned på siden her).

Det er gratis å bli vaksinert mot koronavirus. Det er et tilbud til deg som du kan si ja eller nei til. Vi håper du vil benytte deg av tilbudet, slik at så mange som mulig får beskyttelse mot å bli syk av viruset. 

Hvis du får telefon fra oss, kommer vi til å spørre deg om dette:

  • Ønsker du koronavaksine?
  • Hvis ja, har du eventuelt noen allergier vi bør kjenne til?

Det er fint om du kan vurdere spørsmålet om vaksinering på forhånd, altså før du får telefonhenvendelse fra oss. Er du pårørende til personer i de prioriterte gruppene, kan du gjerne ta en prat om temaet med dine berørte familiemedlemmer. Vi ønsker at så mange som mulig i de prioriterte gruppene skal få kjennskap til tilbudet om vaksinering.

Hva skjer etter at jeg svarer ja til å bli vaksinert?

Svarer du ja når vi ringer og spør om du ønsker vaksine, vil du senere bli kontaktet av legekontoret for å avtale tidspunktet for vaksinasjon med den første av to doser. Du vil også få beskjed om tidspunkt for andre dose av vaksinen, når det er klart for det. Den andre dosen settes om lag tre uker etter første vaksinedose. Full beskyttelse mot koronaviruset oppnås ca. 7 dager etter at du har fått andre dose.

Prioriterte grupper

Innbyggere som bor på sykeheimen er en prioritert gruppe og vil bli kontaktet direkte av våre ansatte med tilbud om koronavaksinering. 

Vaksineringen skal foregå etter prioriteringen som er fastlagt av sentrale myndigheter:
  1. Beboere i sykehjem
  2. Alder 85 år eller eldre
  3. Alder 75 til 84 år
  4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
  5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand
  6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand
  7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand.

Dette kan du lese mer om i informasjonen fra Folkehelseinstituttet om hvem som kan få koronavaksine

Nasjonale myndigheter kan endre på prioriteringene etter hvert om det skulle bli nødvendig.

Overhalla kommune vil som nevnt ovenfor ta direkte kontakt med deg som er i en av disse prioriterte gruppene, for å spørre om du ønsker vaksine. Vi trenger å vite dette for å kunne planlegge og gjennomføre vaksinasjonsarbeidet.

Har du spørsmål om koronavaksinering?