Økologisk matproduksjon

Overhalla storkjøkken ble Debio-godkjent som økologisk storkjøkken i oktober 2009. Det innebærer at kjøkkenet har lov til å produsere, servere og selge økologiske matretter. 50 % av Storkjøkkenets produksjon er økologisk per 2020 og en del av rettene vi produserer er heløkologiske (100 %).  

Kjøkkenet har ansvar for driften av kantine som kan disponeres av alle ansatte i Overhalla kommune og tar også på seg bestillinger av mat til forskjellige arrangementer, møter og lignende.

Matombringing

Overhalla storkjøkken driver matombringing. Se her for mer informasjon om tjenesten.