Hvem kan tildeles omsorgsbolig?

Tildeling av omsorgsbolig gjøres etter behovet til personen. Behov for oppfølging av kommunale helse- og omsorgstjenester er et vilkår. 

Omsorgsbolig kan også vurderes der tilrettelagt bolig bidrar til at personen klarer seg mest mulig selvhjulpen.  

Våre boliger

Arnebo: 5 omsorgsboliger like ved Overhalla helsesenter.   

Laksvoll: 12 omsorgsboliger i tilknytning til Overhalla sykeheim. Boliger som tildeles brukere med behov for tett oppfølging hele døgnet. 

Namsgløtt: Totalt 17 boenheter. Boliger tilrettelagt for personer med utviklingshemming, avlastningsleilighet for barn og unge og omsorgsboliger 

Hildremsvegen: 4 boenheter, inkludert beredskapsbolig