Situasjon 1: Begge foreldre bor sammen med barnet/eleven

Begge foreldre vil få digital og annen informasjon fra barnehagen/skolen og trenger ikke å gjøre annet enn å lese dette dokumentet!

 

Situasjon 2: Foreldrene bor ikke sammen på samme adresse som barnet/eleven.

 1. Barnehagen eller skolen må ha foreldrene sin hjelp til å få en korrekt oversikt over familiens situasjon, slik at barnehagen og skolen kan forholde seg til dette i h t gjeldende retningslinjer fra departementet. 
   
 2. Rutinen innebærer at kun den av foreldrene som barnet/eleven bor sammen med i h t registrert bosted, vil få digital og annen informasjon, inntil familiesituasjonen er avklart. Dette avklares gjennom skjema som foreldre det gjelder må fylle ut og levere til barnehagen eller skolen. Skriv ut skjemaet du finner her!
  Dette blir gjort for å sikre at opplysninger ikke blir gitt på feil grunnlag, noe ingen ønsker skal skje! 
   
 3. Ved samlivsbrudd (mellom foreldre), er det viktig at barnehagen og/eller skolen straks får beskjed om dette og leverer skjema med underskrift.
   
 4. I noen tilfeller kan et samlivsbrudd føre til at en av foreldrene ikke lenger skal ha fortløpende oppdatering fra barnehage og skole. Hvis denne situasjonen oppstår, må dette skriftlig dokumenteres. Det er ikke nok at en av foreldrene muntlig sier at den andre ikke skal ha informasjon fra barnehage og/eller skole.
  På samme måte må oppdatert skjema leveres til barnehagen og/eller skolen hvis situasjonen har endret seg etter at skjema ble levert første gang.


 

Hvordan fyller jeg ut skjemaet?

Skjema må fylles ut for vært barn/hver elev for følgende varianter i familiesituasjonen når foreldrene ikke bor sammen:

 1. Foreldrene har delt foreldreansvar: barnet/eleven bor på to forskjellige adresser i samme kommune eller innenfor mulig reiseavstand til barnehagen/skolen i
  annen kommune hos forelder 2.
 2. Foreldrene har delt foreldreansvar, men barnet/eleven bor kun hos den ene.
 3. Bare den ene av foreldrene har foreldreansvar.
   

Ved å fylle ut skjemaet for barn i barnehagen, gir foreldre ved underskrift samtidig fullmakt til at opplysningene i skjemaet kan videreformidles til skolen ved skolestart, hvis opplysningene fortsatt gjelder.

Antall utviklingssamtaler i barnehage og skole

 • I hver runde med utviklingssamtaler for barn i barnehagene og elever i skolene, innkalles det til 1 samtale for hvert barn/hver elev uavhengig av familiesituasjonen. Her må foreldre samarbeide slik at dette blir best mulig for barnet/eleven.

Hvem har rett til å møte på utviklingssamtale, foreldremøte eller interne arrangement i barnehage eller skole?

 • Dersom to foreldre med felles foreldreansvar, men som ikke bor sammen, begge ønsker å møte på samme foreldremøte, utviklingssamtale eller et internt arrangement i barnehagen eller på skolen, kan den ene av dem motsette seg at det en tredje person møter opp sammen med 1 av foreldrene. 
 • Denne regelen gjelder for å unngå at møtet eller arrangementet skal bli preget av en uheldig personbalanse/oppstå uheldige situasjoner. I et slikt tilfelle må barnehagen/skolen be denne 3. personen om å forlate møtet, samtalen eller arrangementet.