Saker behandlet i formannskapet den 16.3., som skulle ha blitt behandlet av kommunestyret  31.3., ble behandlet og vedtatt av formannskapet (videomøte), den 16.3. i hht. kl § 11-8.

Møteprotokoll fra formannskapsmøte 16.3.

Kommunestyret er innkalt til et orienteringsmøte (videomøte) vedrørende den pågående koronakrisen 31.3. kl. 12.00. 

Det arbeides med å få på plass en digital løsning for å få avholdt kommunestyremøter. Dette kommer vi tilbake til.