Les sakliste til kommunestyremøte (saksfremlegg, uten vedlegg)

Sakliste

Saksnr

Innhold

 

PS 67/18

Søknad om fritak fra politiske verv fra 1.1.2019 og ut inneværende valgperiode

 

PS 68/18

Forslag til ny renovasjonsforskrift for MNA-kommunene og forslag til avfallsplan for MNA-kommunene
Vedlegg:

 1. Gjeldende renovasjonsforskrift for Overhalla kommune, sist vedtatt 16.3.2015
 2. Forslag til ny renovasjonsforskrift for MNA-kommunene
 3. Forslag til retningslinjer til ny renovasjonsforskrift
 4. Forslag til veileder for utarbeiding av renovasjonsteknisk plan
 5. Høringsuttalelse fra Oddbjørn Ovesen
 6. Forslag til avfallsplan for MNA-kommunene (se planen på MNAs nettside)
 7. Strategiplan 2018-2022

 

PS 69/18

Sluttrapport. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Overhalla kommune.
Vedlegg:

 1. Rapport - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Overhalla
 2. Egenskapsskjema - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

 

PS 70/18

Rullering/revisjon - Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022 med handlingsprogram
Vedlegg:

 1. Forslag til trafikksikkerhetsplan 2019-2022 med handlingsprogram, datert 21.11.2018

 

PS 71/18

Prioritering av spillemidler for 2019
Vedlegg:

 1. Møtereferat Idrettsrådet tirsdag 6.11.18
 2. Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg 2019

 

PS 72/18

Helhetlig Ros-analyse 2019-2023
Vedlegg:

 1. Ros-analyse 2019-2023

 

PS 73/18

Boligplan 2019-2023
Vedlegg:

 1. Boligplan for Overhalla kommune 2019-2023

 

PS 74/18

Bruk og forvaltning av utbytter fra NTE AS

 

PS 75/18

Organisering av vannforvaltninga. Prosjektstilling som vannkoordinator i Namdalen.

 

PS 76/18

Årsbudsjett 2019
Vedlegg:

 1. Årsbudsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022 - Formannskapets forslag

 

PS 77/18

Økonomiplan 2019-2022
Vedlegg: Som i sak 92/18. Årsbudsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022 er samlet i et dokument.

 

PS 78/18

Møteplan 1. halvår 2019

 

PS 79/18 Overhalla Pizzeria - Søknad om serverings- og skjenkebevilling