Sakliste kommunestyremøte 25. april

Les og last ned sakliste med vedlegg til Kommunestyremøte her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 23/16

Søknad om fornyelse av salgsbevillinger for perioden 1.4.16 - 31.3.20

 

PS 24/16

Søknad om servering- og skjenkebevilling samt tilvirkning av eget produsert øl for salg og skjenking

 

PS 25/16

Overhalla Hotel - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1.4.16 - 31.3.2020

 

PS 26/16

Bjøra Camping - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1.4.16 - 31.3.2020

 

PS 27/16

Skogmo Gjestgiveri - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1.4.16 - 31.3.2020

 

PS 28/16

JB bok&cafe - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 1.4.16 - 31.3.2020

 

PS 29/16

Fridtun A/L - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling og godkjenning av ny styrer og stedfortreder for perioden 1.4.16 - 31.3.2020

 

PS 30/16

Namsen Adventure AS - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for perioden 01.04.16 - 31.3.2020

 

PS 31/16

Finansiering av nytt Høydebasseng på Skage

 

PS 32/16

Omadressering av to sideparseller av Sørsivegen ved Grande gård og Foss gård til nye vegparseller med adressenavn Grandvegen og Fossvegen.

 

PS 33/16

Kommunereformen - intensjonsavtale om mulig sammenslåing "Midtre Namdal +" og selvstendighetsalternativet
Vedlegg:

  1. Intensjonsavtale Midtre Namdal +
  2. Fordeler og ulemper ved alternativene for Overhalla pr april 2016