Sakliste Kommunestyremøte 29. februar

Les og last ned saklista til Kommunestyremøte her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 6/16

Handlingsplan for vold i nære relasjoner
Vedlegg:

  1. Handlingsplan- Vold i nære relasjoner, "Meld fra!" 2016-2020

 

PS 7/16

Oversiktsdokument - folkehelse i Overhalla
Vedlegg:

  1. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Overhalla kommune

 

PS 8/16

Årsrapport fra skjenkekontrollen i Namdalen 2015
Vedlegg:

  1. Årsrapport skjenkekontrollen 2015

 

PS 9/16

Kontrollutvalgets årsrapport 2015
Vedlegg:

  1. Kontrollutvalgets årsrapport for 2015

 

PS 10/16

Valg av 17. maikomite 2016

 

PS 11/16

Reviderte vedtekter Overhalla Kulturskole
Vedlegg:

  1. Vedtekter Overhalla kulturskole 2016

 

PS 12/16

Strategiplan Overhalla Bibliotek
Vedlegg:

  1. Strategiplan Horisonten - Bibliotek og kultursenter 2016-2020

 

PS 13/16

Regulering av festeavgift for graver

 

PS 14/16

Bygging av utleieboliger

 

PS 15/16

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017
Vedlegg:

  1. Høringsnotat - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene