Les og last ned saklista til kommunestyremøte her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 1/17

Søknad om serveringsbevilling - Circle K Overhalla

 

PS 2/17

Valg av 17.maikomite 2017 og opplegg for fremtidige 17. maiarrangement i Overhalla

 

PS 3/17

Uttalelse til tariffoppgjøret 2017
Vedlegg:

  1. Debatthefte

 

PS 4/17

Endring av vedtektene for de kommunale barnehagene i Overhalla

 

PS 5/17

Realfagsstrategi for barnehager og skoler 2016 - 2020.
Vedlegg:

  1. Overhalla som realfagskommune - Strategi for 2016-2020

 

PS 6/17

Søknad om kommunalt bidrag til kjøp av tråkkemaskin

 

PS 7/17

Overhalla Montessoriskole - søknad om overtakelse av tidligere Øysletta skole
Vedlegg:

  1. Tilstandsrapport Øysletta skole
  2. Verditakst Øysletta skole og grendehus