Video streaming by Ustream

 Sakliste kommunestyremøte 27. mai

 

Utvalgs-
saksnr
Innhold
 
PS 44/13
Søknad om godkjenning av ny styrer - Namsen Adventure
 
PS 45/13
Søknader fra Overhalla røde kors om tilskudd til båt, snøscooter og beredskap
 
PS 46/13
Årsberetning 2012
 
PS 47/13
Årsregnskap 2012
 
PS 48/13
Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal
 
PS 49/13
Vegadressering i Overhalla kommune. Klage på vedtak av navn.
 
PS 50/13
Stiprosjektet Solem - Himovatnet. Forespørsel fra Overhalla Røde Kors vedrørende parkering og vedlikehold av stier og skiløyper.