Sakliste Kommunestyremøte 19. oktober

Les og last ned saklista her.

Sakliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold

 

PS 55/15

Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
Vedlegg:

 

PS 56/15

Valg av formannskap for perioden 19.10.15 - okt. 2019
Vedlegg (sak 56,57,58):

 

PS 57/15

Valg av ordfører og varaordfører for perioden 19.10.15 - okt. 2019

 

PS 58/15

Valg av kontrollutvalg for perioden 19.10.15 - okt. 2019
Vedlegg:

 

PS 59/15

Valg av valgstyre for perioden 19.10.15 - okt. 2019

 

PS 60/15

Valg av administrasjonsutvalg for 2015-2019

 

PS 61/15

Valg av medlemmer og varamedlemmer til samkommunestyret for 2015-2019
Vedlegg:

 

PS 62/15

Valg av rådet for likestilling av funksjonshemmede i Overhalla
Vedlegg:

 

PS 63/15

Valg av Eldreråd for perioden 2015-2019
Vedlegg:

 

PS 64/15

Valg av Overhalla kommunes representant og vararepresentanter til KS organer for perioden 2015-2019
Vedlegg:

 

PS 65/15

Valg av styremedlemmer til legat - Fond for støtte til ungdom under utdanning mv. og Overhalla kommunes fond for økonomisk støtte i Overhalla
Vedlegg:

 

PS 66/15

Valg av representant og vararepresentanter til representantskapet MNA for perioden 2015-2019
Vedlegg:

 

PS 67/15

Valg av representant og vararepresentant til Midtre Namdal kirkelige fellesråd