Følg med på ordførerens kalender


Overhalla kommune har siden 2004 hatt en svært positiv befolkningsvekst. Fra 2010 og fram til 2019 er det blitt 302 flere overhallinger. Det betyr 8,4% vekst. Hvis vi kikker inn i glasskula til Statistisk Sentralbyrå, så kan veksten fortsette fram mot 2040 med nesten 18%! (kilde: Trøndelag i tall 2019).

En slik vekst vil kreve bedre tilrettelegging for flere tomter og boliger, gode skoler og barnehager, helse- og omsorgstjenester. Det krever tilstrekkelig kapasitet og riktig kvalitet for å møte veksten. Det skal kommunen kunne klare. 
Et godt omdømme bygges over tid, i hovedsak gjennom hva man faktisk gjør og hvordan man opptrer, men også gjennom hvordan man kommuniserer. Dette er en viktig oppgave for alle. Overhalla skal fortsatt være en attraktiv kommune!

Overhalla har et næringsliv med sterk vekst og utvikling. Arbeidsplasser er viktig for at en skal kunne opprettholde og øke innbyggertallet. Skogmo industripark med et samla næringsliv omsetter årlig for 3 milliarder kroner og har omkring 700 ansatte. !

2019 vil være siste året i Midtre Namdal samkommunes historie. Samkommunen som form er vedtatt nedlagt av Stortinget. Det betyr at de tjenester som er underlagt denne organiseringen vil opphøre men framstå i enten Nye Namsos` eller i Overhalla kommunes regi. Nye muligheter åpner seg og arbeidet med omleggingen skal ha mål om et minst like bra tilbud.

Kommunens rolle skal i første omgang være å legge til rett for gode kommunale tjenester men også være en aktiv samarbeidspartner med næringslivet og øvrige namdalske kommuner. Høye målsettinger utløser mye kraft og gir et spennende arbeid som er viktig for å opprettholde god sysselsetting, vekst og utvikling. 

Overhalla har alle muligheter til å framstå positiv, frisk og framsynt i årene som kommer!

med hilsen

Per Olav Tyldum
Ordfører

 

Kontakt:

Ordfører Per Olav Tyldum (Sp), tlf 482 26 334 e-post
Varaordfører Johan Tetlien Sellæg (Sp), tlf 948 30 088

 

Aktuelt:

Per Olav Tyldum (SP) ble 17. oktober 2011 første gang valgt som ordfører i Overhalla kommune. 19. oktober 2015 ble han gjenvalgt for periode 2015-2019.