Uke 46
 
Mandag 11. november
Ingen spesielle avtaler
 
Tirsdag 12. november
Kortreist kvalitet - nettverksamling, Trondheim
 
Onsdag 13. november
Kortreist kvalitet - nettverksamling, Trondheim
Møte 7. klasse på klubben, her
 
Torsdag 14. oktober
Folkevalgtopplæring, her
Møte med delegasjon fra Grong, her
 
Fredag 15. november
Folkevalgtopplæring, her
 
Uke 47
 
Mandag 18. november
Representantskapsmøte i MNA, Barlia
Møte i beredskapstyret for IUA, Barlia
Representantskapsmøte i Namdal Rehabilitering IKS, Barlia
Gruppemøte Sp, her

 
Tirsdag 19. november
Kommunestyremøte, her
 
Onsdag 20. november
Representantskapsmøte i Sparebank 1 SMN, Trondheim
 
Torsdag 21. november
Representantskapsmøte i Sparebank 1 SMN, Trondheim
Boklansering, Jensens Bøker, Overhalla
 
Fredag 22. november
Ingen spesielle avtaler