Hvem kan søke?

Beitelag som er registrert i enhetsregisteret og som har minst to aktive medlemmer.

Slik søker du

Du søker om tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten. Mer informasjon og lenke til søknadsskjema finner du her: Tilskudd til drift av beitelag (OBB) - Landbruksdirektoratet

Vilkår:

  • Beitelaget må være registrert i Enhetsregisteret og ha minst to aktive medlemmer.

  • Beitelaget skal organisere og tilrettelegge for felles beitebruk i utmark, og være åpent for brukere som har tilgang til beiteområdet i beitelaget.

  • Laget skal organisere effektivt og forsvarlig tilsyn og sanking i beiteområdet.

  • Det skal foreligge en plan for tilsyn og for sanking, og laget skal dokumentere tilsynet.

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad er 15. november.