Kontakt oss


Besøk oss
Facebook
Hjemmeside


Vår visjon
Vi vil arbeide for at OBUS skal være en inkluderende og trivelig skole med selvstendige mennesker, - der alle får utnytta mulighetene sine i et sosialt, fysisk, kreativt og faglig utviklende miljø.