Om skolen

"På MOT-skolen OBUS skal elevene oppleve:

  • Varme og tydelige voksne, med god faglig kompetanse
  • Positive forventninger til alle
  • Tilpasset opplæring
  • Trivsel og et helsefremmende læringsmiljø
  • At OBUS er en «Vi-skole»
  • En skole i stadig utvikling"

Kontaktpersoner

Assisterende rektor
Andreas Langfors Åsli
Mobil: 908 77 031
Epost

Skolesekretær/Kontor
Bjørg Inger Rian
Mobil: 993 98 000
Epost

Karriereveileder
Stein Erik Fiskum
Mobil: 466 63 238
Epost

Skolefritidsordning
Hovednummer
995 76 734
 

Leder SFO
Andreas Langfors Åsli
Mobil: 908 77 031
Epost
 

 

Koordinator spes ped
Ragnhild Amalie Ø Rygh
Mobil: 970 26 718
Epost

 

Logoped (begge skoler)
Aina Kristindatter Hammer
Mobil: 977 89 697
E-post

 

Vaktmester
Thomas Husby Opdal
Mobil: 912 48 295
Epost