Om skolen

På MOT-skolen OBUS skal elevene oppleve:

  • Varme og tydelige voksne, med god faglig kompetanse
  • Positive forventninger til alle
  • Tilpasset opplæring
  • Trivsel og et helsefremmende læringsmiljø
  • Fokus på livsmestring i alt vi gjør
  • En skole i stadig utvikling

Kontaktpersoner

Assisterende rektor
Andreas Langfors Åsli
Mobil: 908 77 031
Epost
Skolesekretær/Kontor
Bjørg Inger Rian
Mobil: 993 98 000
Epost
Karriereveileder
Stein Erik Fiskum
Mobil: 466 63 238
Epost
Skolefritidsordning
Hovednummer
995 76 734
 
Leder SFO
Andreas Langfors Åsli
Mobil: 908 77 031
Epost
 
 

Koordinator spes ped
Ragnhild Amalie Ø Rygh
Mobil: 970 26 718
Epost

 

Logoped (begge skoler)
Berit Olsen
Mobil: 990 46 717
E-post

 

Vaktmester
Thomas Husby Opdal
Mobil: 912 48 295
Epost