Leder Øystein Haga Kaldahl
Mobilnummer 418 49 641
E-postadresse oystein_kaldahl@hotmail.com
Postadresse Lissmyra 10, 7860 Skage i Namdalen