Leder Reidar Opdal
Telefonnummer 742 85220
Mobilnummer  
E-postadresse  
Postadresse Ny jord, 7860 Skage i Namdalen