Vår målgruppe er personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer eller utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse, men man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å være deltaker. Overhalla Friskliv er et tilbud som gir muligheter til å lære om sunne valg med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og tobakkvaner.

Snakk med legen, annet helsepersonell eller NAV om Frisklivsresepten.

Når du har fått resepten tar du kontakt med oss for å avtale tid for en helsesamtale. I løpet av samtalen utarbeides det mål og plan for reseptperioden.

Du kan også ta direkte kontakt. Vi har kontor hver onsdag på Overhalla kommunale fysioterapisenter.

Frisklivskoordinator: Linn Hege Løvold
Mobil: 917 33 084
E-post: linn-hege.lovold@overhalla.kommune.no


Aktuelle lenker:

Bra Mat-kurs
FriskTur - annenhver onsdag, åpent for alle
Fysisk aktivitet
Mestringskurs for ungdom (DU)
Kurs i mestring av belastning (KiB)
Kurs i mestring av depresjon (KiD)
Lærings- og mestringskurs
Tobakksavvenning
Kostholdsråd
Besøk oss på Facebook