Leder Beate Bårdevik
Mobilnummer leder 957 44 166
E-post leder post@overhalla-il.com
Daglig leder Eskil Skarland
Mobilnummer daglig leder 316 39 441
E-post daglig leder leder@overhalla-il.com
Webside www.overhalla-il.com
Bankkonto 4448.12.58119
Mer informasjon/
beskrivelse

Styret - navn og kontaktinformasjon