Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, lag eller foreninger som har gjort en spesiell innsats for kulturlivet i kommunen.

Enkeltpersoner, grupper, lag og organisasjoner kan stille forslag til kandidater.

Forslagene skal være godt begrunnet.

Send ditt forslag til postmottak@overhalla.kommune.no eller til siri.hongseth@overhalla.kommune.no.

Frist fredag 20. oktober 2023.

https://www.overhalla.kommune.no/kulturpris.551635.no.html