FRA HELSERESPONS TIL HELSENORGE

Digital timebestilling og reseptbestilling vil etter overgang til nytt journalsystem være via  HELSENORGE og timer i Helserespons vil IKKE være tilgjengelige etter 18.01.  

HelseNorge er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Derfor er det hensiktsmessig at du som innbygger i Overhalla også kan benytte HelseNorge i dialog med din fastlege. 

Du kan også benytte appen til HelseNorge med de samme funksjonaliteter. Les mer om appen her 

 

Her kan du se hvordan du bruker HelseNorge i dialog med legekontoret