Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke besøke Overhalla sykeheim eller Laksvoll.

Rutine ved besøk:

 • Hvert besøk skal avtales på forhånd.
 • Når dere kommer, ringer dere inn til avdelingen- personalet kommer og møter dere ute.
 • Registrering av besøk skjer via QR koder som vi har hengt opp- personalet hjelper dere.
 • Besøk skal foregå på beboers rom- ingen besøkende skal oppholde seg i fellesareal.
 • Kontakt personale når dere skal dra igjen, de sluser dere ut.

 

Sykeheimens avdelinger:

 • Rød avdeling: 916 75 764
 • Grønn avdeling: 916 75 762/ 916 75 763
 • Gul avdeling: 916 75 761
   

Laksvoll:

Ved besøk skal personalet kontaktes per telefon for å avtale tidspunkt før besøk: tlf. 916 75 765.​

 • Besøkende blir tatt imot ved avtalt inngang og sluset direkte til beboers leilighet, for å unngå nærkontakt med både beboere og ansatte i fellesareal/korridorer. 
 • Husk håndsprit ved adkomst, underveis og ved avslutning av besøket.