For å ivareta smittevernråd er det punkter som besøkende må forholde seg til:

  • Besøk skal avtales med den respektive avdeling ved sykeheimen om mulig dagen i forkant av besøket:

Rød avdeling: 91675764
Grønn avdeling: 91675762/ 91675763
Gul avdeling: 91675761

  • Ved besøk til beboere på Laksvoll, skal personalet kontaktes pr telefon for å avtale tidspunkt før besøk- 91675765
  • Antall besøkende samtidig kan ikke være mer en to stykker ved innendørs besøk for å kunne ivareta anbefalt avstand på 1 meter.
  • Vi håper at flere besøkende fremdeles vil gjennomføre utendørsbesøk ved godt vær.
  • Alle besøk skal registreres i en besøksprotokoll med fullt navn, telefonnummer, klokkeslett og dato for besøk.
  • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
  • Besøkende blir tatt imot ved avtalt inngang og sluset direkte til beboers rom eller leilighet, for å unngå nærkontakt med både beboere og ansatte i fellesareal/korridorer. Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal.
  • Beboer kan ta imot gaver, blomster og lignende.  
  • Hvis besøkende får symptomer på covid-19, og påfølgende prøvetaking i etterkant av besøk skal de opplyse at de har vært på besøk på sykeheimen som del av smitteoppsporingen.
  • Har besøkende symptomer på covid-19, eller er i hjemmekarantene skal de som hovedregel ikke komme på besøk.

Personalet har myndighet til å sette begrensninger på antall besøk, hvis en ser det blir mange besøk til enkelte beboere. Vi anbefaler at pårørende planlegger seg imellom og gjerne være fleksible i forhold til tidspunkt, som kan gjøre både koordinering og gjennomføring av besøk bedre for både beboere og personalet.

Vi overvåker smittesituasjonen lokalt, og det kan komme raske endringer i forhold til besøk hvis smittesituasjonen endrer seg.