Visste du at det var straffbart å leve i homofilt samliv frem til 1972? Det har skjedd en stor utvikling i Norge i løpet av de siste 40 årene, og likekjønnede pars rettigheter blir stadig sterkere.

Sara var tidlig ungdom da hun ble klar over at hun likte kvinner i stedet for menn. Hege var gift med en mann, og hadde to små barn da hun kjente at hun måtte ta et stort og viktig valg som ville påvirke både henne i all framtid - på godt og vondt. Her får du vite litt om veiene deres fram til i dag. 

Tusen takk, Hege og Sara!

Kontakte redaksjonen?
Julie Brucker (prosjektleder)
Siri Hongseth
Torunn Grønnesby
Asle Lydersen

Ta kontakt med oss hvis du har tips til tema vi kan ta opp!

Nytt konsept
I 2017 har vi bestemt oss for å ta for oss ett bestemt tema i hver episode. Det blir mindre variert innhold med hensyn til tema, og vi går heller i dybden på utvalgte problemstillinger. Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår for å se mer Overhalla-TV :)


Aktuelle lenker
Hvorfor Overhalla-TV?
Andre episoder
Kommunen i sosiale medier