Gratis parkering på utfartssteder i Overhalla

Områdene som tidligere har hatt betalingsordning er Solem, Svalia, Reinbjør og Berg. Ordningen med gratis parkering omfatter ikke parkeringsplassen ved Tømmersjøen.

Frivillige lag og organisasjoner har ansvar for løypekjøring i Overhalla. Kommunen er positiv til at det er innført en frivillig betalingsordning for tilskudd til løypekjøring som kommer berørte lag og organisasjoner til gode. Se oversikt over skiløyper i Overhalla.