Om tjenesten

Har du problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuelt heis.

At kortet er personlig, betyr at tillatelsen er gitt til deg og ikke til et bestemt kjøretøy. Du trenger dermed ikke kjøre selv for å få parkeringskort.

Kortet skal plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten.

Slik søker du

Søknadsskjema og forskrift 
Opplysninger og retningslinjer for utfylling av søknad
Legeerklæring

Husk å legge ved bilde når du søker!

Søknaden sendes/leveres til kommunen v/hjemmetjenesten.